Mavita Green

Orezivanje i rušenje stabala

Uklanjanje, rušenje, obaranje stabala, orezivanje stabala, skidanje suhih, bolesnih i odumrlih grana sa stabla, krčenje i čišćenje zapuštenih terena….