Mavita Green

Zemljani i pripremni radovi na gradilištu

Kako bi gradilište mogli najefikasnije iskoristiti, prvo ga je potrebno dobro pripremiti i očistiti od raznih korova, otpadnih materijala i sl. I ako je potrebno izvršiti iskope potrebne za taj projekt.